Sobuźěłaśerje

prof. dr. Edward Wornaŕ

jadnarski wjednik, profesor za sorabistiku, serbska rěcywěda, slěźenišćo za mjeńšynowe rěcy

DWC - dom 1 - 2. nastwark - śpa 1205

tel.:
03 41 / 97 37 651

rěcne góźiny:

srj, 13 – 14 góź.

dr. hab. hab. Sabine Asmus

wědomnostna sobuźěłaśerka, studiumowa koordinatorka, mjeńšynowe rěcy

DWC - dom 1 - 2. nastwark - śpa 1208

tel.:
0341 / 97 37 658

rěcne góźiny:

wut, 9 – 10:30 góź.

dr. Patrick McCafferty

lektor za irsku rěc

DWC - dom 1 - 2. nastwark - śpa 1207
patrick.mccafferty@uni-leipzig.de

tel.:
0341 / 97 37 655

rěcne góźiny:

wut, 11 – 12 góź.

p. d. dr. Timo Meškank

Bild folgt

priwatny docent, lektor za dolno- a górnoserbsku rěc (LfbA), rěcna praksa

DWC - dom 1 - 2. nastwark - śpa 1204

tel.:
0341 / 97 37 654

rěcne góźiny:

pón, 8 – 8:30 góź.

dr. Jana Šołćina

wědomnostna sobuźěłaśerka, zagronita za serbsku fachowu didaktiku a šulske praktikumy

DWC - dom 1 - 2. nastwark - śpa 1208

tel.:
0341 / 97 37 653

rěcne góźiny:

srj, 13 – 14 góź.

Mato Šlegel

sekretariat, prezencna biblioteka

DWC - dom 1 - 2. nastwark - śpa 1206
matthias.schlegel@uni-leipzig.de

tel.:
0341 / 97 37 650

rěcne góźiny:

wał, 14 – 15:30 góź.
srj, 13 – 14:30 góź.

Ielyzaveta Waltherowa

wědomnostna sobuźěłaśerka, doktorandka

DWC - dom 1 - 2. nastwark - śpa 1209
ielyzaveta.walther@uni-leipzig.de

tel.:
0341 / 97 37 660

rěcne góźiny:

pón, 13 – 14 góź.

Stanislav Tomčík

lektor za dolnoserbsku rěc, doktorand

DWC - dom 1 - 2. nastwark - śpa 1204
stanislav.tomcik@uni-leipzig.de

tel.:
0341 / 97 37 652

rěcne góźiny:

srj, 11 – 12 góź.

Till Wojto-Górjeńc

wědomnostny sobuźěłaśeŕ, studiumowy koordinator, doktorand

DWC - dom 1 - 2. nastwark - śpa 1207
till.vogt@uni-leipzig.de

tel.:
0341 / 97 37 655

rěcne góźiny:

wał, 14 – 15 góź.

slědna změna: 02.05.2018