Slěźeński seminar

Slěźeński seminar

Wót lěta 2015 zarědujo I.z.s. slěźeński seminar k spěchowanju slěźenja a wuwucowanja wědomnostnikow. Dalšny zaměr jo, naše slěźeńske wuslědki mjaz institutami ako teke fakultu a uniwersitu pśesegajucy k dispoziciji stajiś a diskutěrowaś. Slěźeński seminar jo interdisciplinarnje wusměrjony, ale fokusěrujo se na śěžyšći literaturowěda a rěcywěda. Plan za běžecy semester namakajośo how.

 

Research Seminar - winter term 2017/18

slědna změna: 07.11.2017