Sorabistika w medijach

Studentka ceptarstwa Božena Hojerec w Tagesspiegel

Studentka ceptarstwa Božena Hojerec a Institut za sorabistiku w casniku Tagesspiegel.

Wulět do Kašubow

Wideo: Wulět studentow Instituta za sorabistiku do Kašubow w maju 2017.

Sorabistika pla 3sat "nano"

Sorabistika we wusćełanju "nano" sćełaka 3sat .

slědna změna: 13.03.2018