Sorabistika w medijach

Nowy Casnik, 4. julij 2018

Nowy Casnik, 9. maj 2018

"Multiple Versions" festiwal 2016

Wideo: poesijowy festiwal "Multiple Versions" 2016 na YouTube.

Studentka ceptarstwa Božena Hojerec w Tagesspiegel

Studentka ceptarstwa Božena Hojerec a Institut za sorabistiku w casniku Tagesspiegel.

Wulět do Kašubow

Wideo: Wulět studentow Instituta za sorabistiku do Kašubow w maju 2017.

Sorabistika pla 3sat "nano"

Sorabistika we wusćełanju "nano" sćełaka 3sat .

slědna změna: 10.07.2018