Witajśo k nam!

Co jo sorabistika?

Sorabistika ako wědomnostna disciplina se zaběra ze serbskima rěcoma, literaturu a kulturu. Slěźenje na pólu sorabistiki w zwisku z fachoweju didaktiku a teke źinsajšny bachelorski, masterski a ceptaŕski studium na Lipšćańskej uniwersiśe stej pó cełem swěśe jadnoraznej. Kwalificěrowane a derje wukubłane absolwenty trebaju se wósebnje w šulach a institucijach w Łužycy, dokulaž how ma serbskorěcna ludnosć kšuśe zakórjenjony status mjeńšynoweje rěcy. Togodla bitujomy našym studentkam a studańcam praktiske, funděrowane wukubłanje, kenž kompetencu a wědobnje za maminu rěc a kulturu wuwijo a skšuśijo.

Nowosći

Aktualny góźinski plan ako pdf w górnoserbskej rěcy namakajośo pód:

Studium > Góźinski plan

dalej cytaś

Rozšyrjenja koronawirusa dla stoje tuchylu sobuźěłaśerje instituta za sorabistiku jano pśez mejlku k...

dalej cytaś

Archiw nowosćow

In den nächsten Tagen finden zwei Online-Vorträge von baskischen Referenten statt.

dalej cytaś

Rowno jo se k nam dostała tužna powěsć, až jo naš dłujkolětny kolega a dłujkolětny pśedsedaŕ HRK,...

dalej cytaś

Wobraze zarědowanja

Institut za sorabistiku prezentěrujo gromaźe ze studentskeju iniciatiwu ERIU...

dalej cytaś

Der Titel seines Papers ist: „Irish: an official language of the European Union“.

Die Vorlesung...

dalej cytaś

Wir bieten im Wintersemester 2019/20 einen Walisisch-Kurs von zwei Semesterwochenstunden an....

dalej cytaś

Die Irisch-Lektorin des Instituts für Sorabistik, Emma Power/Emma de Paor, im Interview mit dem...

dalej cytaś

Als Teil eines kurzfristigen, dreitägigen Staatsbesuchs war am 4. Juli der Präsident von Irland,...

dalej cytaś

Pśi góźbje statnego woglěda irskego prezidenta, Michaela D. Higginsa, wutšobnje pśepšosyjomy na...

dalej cytaś

Ab dem Wintersemester 2019/20 bietet das Institut für Sorabistik ein zusätzliches Angebot für...

dalej cytaś
slědna změna: 23.09.2020

Kontaktowa informacija

Postowa adresa:
Universität Leipzig
Institut für Sorabistik
04081 Leipzig

tel.: +49 341 97 37 650
faks: +49 341 97 37 659
E-Mail

Adresa za woglědarjow:
Beethovenowa 15
04107 Lipsk

Webmaster

E-Mail

Studiumowe póraźowanje

Studiumowe póraźowanje

Sekretariat

Mato Šlegel

sekretariat, prezencna biblioteka
DWC – dom 1 – 2. nastwark – śpa H1 2.06
E-Mail
tel.: 0341 / 97 37 650

rěcne góźiny

wałtoru 12:00 – 13:30 góź.
srjodu 12:00 – 13:30 góź.
a pó dogronjenju