Witajśo k nam!

Co jo sorabistika?

Sorabistika ako wědomnostna disciplina se zaběra ze serbskima rěcoma, literaturu a kulturu. Slěźenje na pólu sorabistiki w zwisku z fachoweju didaktiku a teke źinsajšny bachelorski, masterski a ceptaŕski studium na Lipšćańskej uniwersiśe stej pó cełem swěśe jadnoraznej. Kwalificěrowane a derje wukubłane absolwenty trebaju se wósebnje w šulach a institucijach w Łužycy, dokulaž how ma serbskorěcna ludnosć kšuśe zakórjenjony status mjeńšynoweje rěcy. Togodla bitujomy našym studentkam a studańcam praktiske, funděrowane wukubłanje, kenž kompetencu a wědobnje za maminu rěc a kulturu wuwijo a skšuśijo.

Nowosći

Aktualny góźinski plan ako pdf w górnoserbskej rěcy namakajośo pód:

Studium > Góźinski plan

dalej cytaś

Wir bieten im Wintersemester 2019/20 einen Walisisch-Kurs von zwei Semesterwochenstunden an....

dalej cytaś

Die Irisch-Lektorin des Instituts für Sorabistik, Emma Power/Emma de Paor, im Interview mit dem...

dalej cytaś

Ab dem Wintersemester 2019/20 bietet das Institut für Sorabistik ein zusätzliches Angebot für...

dalej cytaś

Kóńcna rozpšawa (z pśidankom) wó ewaluaciji serbskich wucbnych póbitowanjow w primarnem schójzeńku w...

dalej cytaś

Archiw nowosćow

Als Teil eines kurzfristigen, dreitägigen Staatsbesuchs war am 4. Juli der Präsident von Irland,...

dalej cytaś

Pśi góźbje statnego woglěda irskego prezidenta, Michaela D. Higginsa, wutšobnje pśepšosyjomy na...

dalej cytaś

Mitarbeiter und Studenten des Instituts für Sorabistik haben am 31. Mai 2019 im Sorbischen Haus in...

dalej cytaś

Die Mitarbeiterin unseres Instituts Ielyzaveta Walther nahm an der offiziellen...

dalej cytaś

Emma Power/Emma De Paor jo z rodom Irka z regiona „Waterford Gaeltacht“. Wóna jo skóńcyła swój...

dalej cytaś

Sobuźěłaśeŕka Instituta za sorabistiku Ielyzaveta Waltherowa jo pśednosowała 23. januara w Chóśebuzu...

dalej cytaś

Am 17. Januar 2019 trafen haben die Leiterin des WITAJ-Sprachzentrums, Dr. Beate Brězan, und ihre...

dalej cytaś

Sobuźěłaśeŕka Instituta za sorabistiku Ielyzaveta Waltherowa pśednosujo 23. januara w Chóśebuzu pśi...

dalej cytaś

The University of Leipzig offers a teaching and study scholarship for Modern Irish for initially 7...

dalej cytaś

Das Kalenderjahr 2018 endete mit einem herausragenden Beitrag von Mario Helm (Universidad de...

dalej cytaś
slědna změna: 07.10.2019

Kontaktowa informacija

Postowa adresa:
Universität Leipzig
Institut für Sorabistik
04081 Leipzig

tel.: +49 341 97 37 650
faks: +49 341 97 37 659
E-Mail

Adresa za woglědarjow:
Beethovenowa 15
04107 Lipsk

Webmaster

E-Mail

Studiumowe póraźowanje

Studiumowe póraźowanje

Sekretariat

Mato Šlegel

sekretariat, prezencna biblioteka
DWC – dom 1 – 2. nastwark – śpa H1 2.06
E-Mail
tel.: 0341 / 97 37 650

rěcne góźiny

wałtoru 12:00 – 13:30 góź.
srjodu 12:00 – 13:30 góź.
a pó dogronjenju