Witajśo k nam!

Co jo sorabistika?

Sorabistika ako wědomnostna disciplina se zaběra ze serbskima rěcoma, literaturu a kulturu. Slěźenje na pólu sorabistiki w zwisku z fachoweju didaktiku a teke źinsajšny bachelorski, masterski a ceptaŕski studium na Lipšćańskej uniwersiśe stej pó cełem swěśe jadnoraznej. Kwalificěrowane a derje wukubłane absolwenty trebaju se wósebnje w šulach a institucijach w Łužycy, dokulaž how ma serbskorěcna ludnosć kšuśe zakórjenjony status mjeńšynoweje rěcy. Togodla bitujomy našym studentkam a studańcam praktiske, funděrowane wukubłanje, kenž kompetencu a wědobnje za maminu rěc a kulturu wuwijo a skšuśijo.

Nowosći

W lěśe 1951 su se prědny raz študańce do nowego uniwersitnego pśedmjata sorabistiki zapisali, to...

dalej cytaś

Naša lektorka za iršcinu, Emma Power, prof. dr. Sabine Asmus a Till Wojto se wobźěliju na wót EU...

dalej cytaś

Aktualny góźinski plan ako pdf w górnoserbskej rěcy namakajośo pód:

Studium > Góźinski plan

dalej cytaś

Rozšyrjenja koronawirusa dla stoje tuchylu sobuźěłaśerje instituta za sorabistiku jano pśez mejlku k...

dalej cytaś

Archiw nowosćow

Am 14.05.2022 findet der digitale Studieninformationstag statt. Informieren Sie sich über die...

dalej cytaś

Sie können sich nachträglich für ein Modul im Sommersemester 2022 mit diesem Formular bis...

dalej cytaś

W multimedia-projekśe pokazuju studenty masterskeje rědownje žurnalistiki 2020/21 na Lipšćańskej...

dalej cytaś

Am Samstag, dem 23. Oktober, gedachten wir zusammen mit ca. 40 Gästen mit einer Konferenz an der...

dalej cytaś

Wir bieten im Wintersemester 2021/22 einen Walisisch-Kurs von zwei Semesterwochenstunden an:...

dalej cytaś

Im Mai 1921 kam es unter dem britischen Government of Ireland Act zur Teilung Irlands und zur...

dalej cytaś

Wir bedanken uns bei der Botschaft von Irland, die uns eine Sammlung von Büchern von James Joyce,...

dalej cytaś

Pśedsedarstwo Maćice Serbskeje wupišo Maćicne myto Arnošta Muki na lěto 2021 za wědomnostne źěło na...

dalej cytaś

Pśepšosyjomy Was wutšobnje se naše digitalne póbitowanja mjazy 25.05. a 04.06.2021 woglědaś....

dalej cytaś

In die Lehrveranstaltungen der Module Keltische Studien II und Keltische Studien IV von Frau Asmus...

dalej cytaś
slědna změna: 14.09.2021

Kontaktowa informacija

Postowa adresa:
Universität Leipzig
Institut für Sorabistik
04081 Leipzig

tel.: +49 341 97 37 650
faks: +49 341 97 37 659
E-Mail

Adresa za woglědarjow:
Beethovenowa 15
04107 Lipsk

Webmaster

E-Mail

Studiumowe póraźowanje

Studiumowe póraźowanje

Sekretariat

Mato Šlegel

sekretariat, prezencna biblioteka
DWC – dom 1 – 2. nastwark – śpa H1 2.06
E-Mail
tel.: 0341 / 97 37 650

rěcne góźiny

wałtoru 12:00 – 13:30 góź.
srjodu 12:00 – 13:30 góź.
a pó dogronjenju