Witajśo k nam!

Co jo sorabistika?

Sorabistika ako wědomnostna disciplina se zaběra ze serbskima rěcoma, literaturu a kulturu. Slěźenje na pólu sorabistiki w zwisku z fachoweju didaktiku a teke źinsajšny bachelorski, masterski a ceptaŕski studium na Lipšćańskej uniwersiśe stej pó cełem swěśe jadnoraznej. Kwalificěrowane a derje wukubłane absolwenty trebaju se wósebnje w šulach a institucijach w Łužycy, dokulaž how ma serbskorěcna ludnosć kšuśe zakórjenjony status mjeńšynoweje rěcy. Togodla bitujomy našym studentkam a studańcam praktiske, funděrowane wukubłanje, kenž kompetencu a wědobnje za maminu rěc a kulturu wuwijo a skšuśijo.

Nowosći

Sobuźěłaśeŕka Instituta za sorabistiku Ielyzaveta Waltherowa jo pśednosowała 23. januara w Chóśebuzu...

dalej cytaś

Am 17. Januar 2019 trafen haben die Leiterin des WITAJ-Sprachzentrums, Dr. Beate Brězan, und ihre...

dalej cytaś

Das Kalenderjahr 2018 endete mit einem herausragenden Beitrag von Mario Helm (Universidad de...

dalej cytaś

Kóńcna rozpšawa (z pśidankom) wó ewaluaciji serbskich wucbnych póbitowanjow w primarnem schójzeńku w...

dalej cytaś

Archiw nowosćow

Sobuźěłaśeŕka Instituta za sorabistiku Ielyzaveta Waltherowa pśednosujo 23. januara w Chóśebuzu pśi...

dalej cytaś

The University of Leipzig offers a teaching and study scholarship for Modern Irish for initially 7...

dalej cytaś

Am 30. Dezember 2018 hielt Prof. Dr. Eduard Werner einen Vortrag über die Sorben und die Sorabistik...

dalej cytaś

Eine Studie zeigt erschreckende Lücken beim Vermitteln und Erlernen der sorbischen/wendischen...

dalej cytaś

Am 23. November 2018 stellt Frau Dr. Jana Schulz das Institut für Sorabistik sowie die sorbischen...

dalej cytaś

Am 22. November hält Frau Ielyzaveta Walther im Rahmen des Research Seminars des IfS von 13:15-14:45...

dalej cytaś

Am 22. November hält Frau Ielyzaveta Walther im Rahmen des Research Seminars des IfS von 13:15-14:45...

dalej cytaś

20. zymskego, 13.15-14.45, pśepšosyjotej prof. dr. Carsten Sinner (IALT) a uniw. doc. habil. habil....

dalej cytaś
16.10.201820:00Kermuška Sorabije (Kirmesfest der Sorabija) im Club CentrifugaSorabija LeipzigArno-...
dalej cytaś

Dnja 11. oktobra 2018 kažo Institut za sorabistiku wutšobnje wšyknym študańcam a wósebnje teke...

dalej cytaś
slědna změna: 05.02.2019

Kontaktowa informacija

Postowa adresa:
Universität Leipzig
Institut für Sorabistik
04081 Leipzig

tel.: +49 341 97 37 650
faks: +49 341 97 37 659
E-Mail

Adresa za woglědarjow:
Lipšćańska uniwersita
Filologiska fakulta
Institut za sorabistiku
Beethovenowa 15
04107 Lipsk

Webmaster

E-Mail

Studiumowe póraźowanje

Studiumowe póraźowanje

Sekretariat

Mato Šlegel

sekretariat, prezencna biblioteka
DWC – dom 1 – 2. nastwark – śpa H1 2.06
E-Mail
tel.: 0341 / 97 37 650

rěcne góźiny

wałtoru 12:00 – 13:30 góź.
stwórtk 13:30 – 15:00 góź.
a pó dogronjenju