23.01. Pśednosk w Chóśebuzu I. Waltheroweje wó Ukrainje

23.01. Pśednosk w Chóśebuzu I. Waltheroweje wó Ukrainje

Sobuźěłaśeŕka Instituta za sorabistiku Ielyzaveta Waltherowa pśednosujo 23. januara w Chóśebuzu pśi Serbskem bliźe wó historiji a źinsajšnej situaciji w Ukrainje. Wšykne interesenty su wutšobnje witane. Wěcej zgónijośo how.

Zachopjeńk: zeger 18:00

Měsćański muzeum w Chóśebuzu / Stadtmuseum Cottbus
Dwórnišćowa 22 / Bahnhofstraße 22
03046 Chóśebuz / 03046 Cottbus

slědna změna: 16.12.2019