Pśednosk Ielyzavety Waltheroweje w Chóśebuzu

Pśednosk Ielyzavety Waltheroweje w Chóśebuzu

Sobuźěłaśeŕka Instituta za sorabistiku Ielyzaveta Waltherowa jo pśednosowała 23. januara w Chóśebuzu pśi Serbskem bliźe wó historiji a źinsajšnej situaciji w Ukrainje.

foto: Werner Měškank

foto: Werner Měškank

slědna změna: 11.10.2021