Memes město drastwy

Memes město drastwy

W multimedia-projekśe pokazuju studenty masterskeje rědownje žurnalistiki 2020/21 na Lipšćańskej uniwersiśe

W multimedia-projekśe pokazuju studenty masterskeje rědownje žurnalistiki 2020/21 na Lipšćańskej uniwersiśe, kak su młode Serby ze swójeju rěcu žywe. Story jo źěl wětšego žurnalistiskego projekta na temu "Kultura wědy", ako nawjedujo prof. dr. Cornelia Wolf. Wótkaz k multimedia-story namakajośo how.

slědna změna: 06.04.2022