Nowosći

Emma Power/Emma De Paor jo z rodom Irka z regiona „Waterford Gaeltacht“. Wóna jo skóńcyła swój studium w uniwersiśe w Corku. Wjaselimy se na...

dalej cytaś

Kóńcna rozpšawa (z pśidankom) wó ewaluaciji serbskich wucbnych póbitowanjow w primarnem schójzeńku w Bramborskej stoj wótněnta online k dispoziciji.

dalej cytaś
slědna změna: 06.10.2017