Nowosći

20. zymskego, 13.15-14.45, pśepšosyjotej prof. dr. Carsten Sinner (IALT) a uniw. doc. habil. habil. Sabine Asmus (Institut za sorabistiku) w ramiku...

dalej cytaś

26. winskego su študańce z pódzajtšneje a srjejźneje Europy ako teke z Nimskeje woglědali do instituta za sorabistiku. Študańce, cłonki GFPS...

dalej cytaś
16.10.201820:00Kermuška Sorabije (Kirmesfest der Sorabija) im Club CentrifugaSorabija LeipzigArno-Nitzsche-Straße 40, 8. OG, 04277 Leipzig
19.10.2018...
dalej cytaś
slědna změna: 06.10.2017