Kóńcna rozpšawa k WITAJ-ewaluaciji

Kóńcna rozpšawa k WITAJ-ewaluaciji

Kóńcna rozpšawa (z pśidankom) wó ewaluaciji serbskich wucbnych póbitowanjow w primarnem schójzeńku w Bramborskej stoj wótněnta online k dispoziciji.

slědna změna: 12.05.2022