5.12. Menna Elfyn na woglěźe

5.12. Menna Elfyn na woglěźe

Wobraze zarědowanja

Institut za sorabistiku prezentěrujo gromaźe ze studentskeju iniciatiwu ERIU Lipsk walizisku spisowaśelku Mennu Elfyn (https://mennaelfyn.co.uk).

Menna Elfyn jo se naroźiła w połdnjowej Waliziskej a jo jadna z nejwěcej znatych waliziskorěcnych awtorkow we Waliziskej. Wóna pišo basni, źiwadłowe kuski (někotare z nich su se pśedstajili na Broadwayju) ako teke źiśece a wěcne knigły. Jeje spise su se do wjele rěcow pśestajili.

Južo wót 1980-ych lět se pósćiwa feministiskim a ekologiskim temam a słuša k aktiwistkam měrowego a rěcnego gibanja swójeje domownje ako teke mjazynarodnych organizacijow. W slědnych lětach jo sobu źěłała w poezijowej seśi Multiple Versions. Wót lěta 2014 jo Menna Elfyn profesorka za lyriku a kreatiwne pisanje na waliziskej uniwersiśe Trinity Saint David.

Awtorka pśednosujo swóje basni waliziski. Do nimšćiny (a teke do serbšćiny) su je źělnje študańce pśełožyli.

Moderacija a dolmetšowanje: prof. dr. Sabine Asmus

https://www.literaturhaus-leipzig.de/detail.php?type=v&id=1877

5. decembra zeger 19:30
Literaturcafé (Haus des Buches)
Gerichtsweg 28, 04103 Lipsk

Zastup: 2 euro, dobytk jo za ERIU

https://sophiewillardvansistine.com/2019/11/09/campaigning-for-poetry/

slědna změna: 05.04.2020