Irski tyźeń

Irski tyźeń / Seachtain na Gaeilge (SnaG) 2015

Program Irskego tyźenja 2015 móžoso wotněnta how wólodowaś.

Irski tyźeń / Seachtain na Gaeilge (SnaG) 2014

Institut za sorabistiku jo z pódpěranim irskego wjelikopósłaństwa w Barlinju, ministarstwowu za wuměłstwo, kulturne derbstwo a Gaeltacht w Dublinje/Galwayu a ministarstwa wenkownego Irskeje (Cultural Relations with Other Countries Programme) pśewjadł drugi raz Irski tyźeń. Zachopjeńkarjam ako teke pókšacanym wuknjecym su se póbitowali wódnjo wucba irskeje rěcy a cytanja na temy ako stawizny Irskeje, linguistiku a kulturu a mimo togo wjacornjejšy kulturny program. Lětosny Irski tyźeń jo gromadu padnuł ze stolětnym jubileumom wobzamknjenja Irish Home Bill w lěśe 1914 a tysacneju wrośenicu bitwy pód Clontarfom 1014 (łoński Irski tyźeń jo był pósćony historiskim pódawkam z lěta 1913). Ako wobstatk wuwijanja mjeńšynowych studijow w fakulśe jo pśiducy Irski tyźeń planowany za februar 2015. Pśi tom dej se slědk glědaś na tšojenja, kótarež su dowjadli k tak pomjenjonemu Easter Rising.


Dla togo až jo prědny Irski tyźeń wuspěšny był a se nam raźiło samo z Barlinja wobźělniki pśiwabiś, naźejamy se, až SnaG raz buźo kšuta institucija fakulty. Zaměr jo jogo rolu nic jano w uniwersiśe, ale teke zwenka njeje skšuśiś.  

Regularnje deje se póbitowaś intensiwne kurse irskeje rěcy ako teke cytanja specialistow wó nejwažnjejšych temach a kulturelne zarědowanja. Lětosa jo był naš wósebny gósć dr. John Kearns wót Irish Translator's and Interpreter's Association, wudawaŕ casopisa "Translation Ireland", ako jo za cas tyźenja někotare cytanja dał - mjazy drugimi zjawne cytanje w Europahausu. Dalšnu wucbu jo dał Cormac Anderson M.A. Wjacorny wjerašk jo było woglědanje kupki irskich gercow z Barlinja, mjazy nimi Gearóid Ua Laoighre z jogo kupku ZuSú, kótarychž muzika jo se pśisłucharjam dla zjadnośenja tradicionelnego irskego spiwanja z elektroniskim instrumentěrowanim wjelgin derje spódobała.

slědna změna: 25.03.2015