Pśeglěd k serbskej historiji

Pśeglěd k serbskej historiji

Toś ten pśeglěd bazěrujo do wjelikeje měry na dokumenśe, wuźěłanem wót dr. Franca Šěna zachopjeńk źewjeśźasetych lět za zaměry ferialnego kursa. 2018 jo był wót sobuźěłaśerjow Instituta za sorabistiku Lipšćańskeje uniwersity pśeźěłany a wudopołnjony. Tucne pisane źěle su za pśespytowanja relewantne. Pšosym informěrujśo sekretariat wó pšawopisnych zmólkach a hynakšych njedostatkach.

slědna změna: 07.11.2018