Rěcnopraktiske pśinoski a zwucowanja

Gramatiske tabele
Nimsko-dolnoserbskego słownika

© 2003-2007 Serbski institut z.t. – Wšykne pšawa póstajone!
(Wótnožka za dolnoserbske slěźenja Serbskego instituta)

SUBSTANTIWY
001 lipa 017 dub, nan 033 kopje
002 sada 018 gat, fojt 034 lěśe
003 ruka 019 buk, měch, wuknik 035 graśe
004 murja, britwej 020 zec, gójc, bratš 036 twarjenje
005 šula 021 kij, kowal 037 śele
006 wójca 022 tyźeń, pjakaŕ 038 źiśe, góle
007 mysl 023 źeń 039 płomje
008 broń 024 wokno 040
009 rěc 025 zgło 041 (naš) šołta
010 śpa 026 blido 042 (mój) śeśko
011 gła 027 kólaso 043 wrota
012 škla 028 mórjo 044 gódy
013 škrja 029 jajo 045 widlicki
014 maś 030 blidko 046 žni, slě
015 wjas 031 wucho 0
016 kšej 032 woko
ADJEKTIWY
047 dobry 048 drogi 049 tuni
PRONOMENY
050 naš 051 mój 052 wšen, wšyken
NUMERALE
053 jaden 054 dwa 055 tśi, styri
PRONOMENY
056 chto 058 ja, mej, my 060 wón, wóna, wóno, wónej, wóni
057 co 059 ty, wej, wy 061 se, sebje
WERBY
062 (wu)mólowaś 074b (wu)žraś 083 wusłyšaś
063 (na)wuknuś 074c (na)sraś 084 (wót)leśeś
064 wóstaś 074d (pś)epraś 085 wótleśeś
065 dobyś 074e (pó)słaś 086 spaś, cliś, dliś
066 (wu)piś 074f (wu)gnaś 087 (roz)brojś
067 (na)laś 074g (za)drěś se 088 (wu)stojaś
068 (wo)chromjeś 074h (ze)draś 089a wěźeś
069 (na)kšajaś 075 naźěłaś 089b (z)jěsć
070 (na)pisaś 076 (na)źěłaś 090 kśěś
070a hynakšy zdonkowy wuzuk 077 (za)topiś 091 měś
071 (do)njasć, (wu)lězć 078 (za)paliś 092a hyś
072 (na)pjac 079 zatopiś, zapaliś 092b pśiś
072a hynakšy zdonkowy wuzuk 080 (wu)licyś 092c dojś
073 (pśe)wjasć 081 wulicyś 093 (wót)jěś
074a (wu)braś 082 słyšaś, wusłyšaś 094 byś
KOMPARACIJA
095 njepśeměnjony zdonkowy wuzuk: luby, młody, głupy, stary, bogaty, nowy, měki, tuni
096 wótpadnjenje -ki, -oki: gładki, śańki, krotki, daloki, dłymoki, šyroki
097 wótpadnjenje -gi, -chy, -ski, -soki, -žki: drogi, śichy, niski, wusoki, śěžki, lažki
098 pśeměnjenje zdonkowego wuzuka: kisały, wjasoły, měłki, šykowany
099 pśeměnjenje zdonkowego wuzuka: gjardy, śopły, pilny, mudry, górki, wuski, cysty, wótšy, lažki, śěžki
100 wuwześa a wótchylenja: dłujki, dobry, górucy, mały, wjeliki, zły, šuty, žydki
KOMPARACIJA
101 njepśeměnjony zdonkowy wuzuk:
lubje, tłusće, rychle, wjasele, rědnje, tunjo, głupje, mudrje, wótśe, kšuśe, pšawje, gjarźe, pózdźe, góruco, cuzo
102 pśeměnjenje zdonkowego wuzuka: lubo, twardo, drogo, śicho, śopło, jěsno, cysto, bytšo, mokšo, nowo
103 wótpadnjenje -oko a pśeměnjenje zdonkowego wuzuka: dłymoko, šyroko, wusoko
104 wótpadnjenje -ko a pśeměnjenje zdonkowego wuzuka: blisko, lažko, śěžko
105 wótpadnjenje -ko: gładko, wusko, śěžko, lažko
106 wuwześa a wótchylenja: daloko, derje, dłujko, mało, měko, pómałem, rad, skóro, śańko, wjele, zlě, górko


Institut za sorabistiku wótpokazujo kuždužkuli zagronitosć za wopśimjeśe bokow pód toś tymi linkami!

 

slědna změna: 12.05.2014