Studiumowe směry

Studijnyma pśedmjatoma B. A. Sorabistika a Statny eksamen (ceptarstwo) póbitujomy pśecej dwě warianśe. Prědna warianta se měri na studěrujucych bźez pśedznajobnosćow serbšćiny, druga na studěrujucych ze znajobnosćami. Pšosymy zachopjeńkarjow, aby pśi zapisowanju pśez TOOL na to glědali.

Wótnabocniki su pla nas wutšobnje witane. Pśi pšašanjach wó móžnosćach studiuma pódla pówołanja wobrośćo se pšosym na prof. dr. Edwarda Wórnarja (ewerner@rz.uni-leipzig.de).

slědna změna: 20.03.2018