M. A. Sorabistika

M.A. Sorabistika jo natwarjajucy wědomnostny studium za luźi, kenž južo maju B.A. a se rozsuźiju za wědomnostne wusměrjenje.

Aktualny pśespytowański pórěd inkl. plan studiumowego wótběga namakajośo how.

Formular k pśizjawjenju masterskego źěła stoj how k dispoziciji.

slědna změna: 04.02.2020