Witajśo k nam!

Co jo sorabistika?

Sorabistika ako wědomnostna disciplina se zaběra ze serbskima rěcoma, serbskeju literaturu a kulturu. Slěźenje na pólu sorabistiki w zwisku z fachoweju didaktiku a teke źinsajšny bachelorowy, masterski a ceptarski studium na lipšćańskej uniwersiśe su pó cełem swěśe jadnorazne. Kwalificěrowane a derje wukubłane absolwenty su wósebnje trěbne w šulach, institucijach a zastojnstwach w Łužycy, dokulaž ma how serbskorěcna ludnosć zarucony rěcny mjeńšynowy status. Našym studentkam a studentam bitujomy praktiske, funděrowane wukubłanje, kenž kompetencu a wědobnje za maminu rěc a kulturu wuwija a kšuśi.

Nowosći

Załožba za serbski lud napomina wšyknych, ako raźi pišu, se pjera pśimaś abo zapósłaś hyšći njewózjawjone literarne twórby na literarne wuběźowanje...

Read more

24.10.2017, zeger 19:00: Knigliski pśedstajenje – Serbske literarne cytanje w kafejowni "Telegraph", Dittrichowe koło 18-20, Lipsk

Read more

26.10.2017, zeger 19:00: Serbske bLIdo, Beyerhaus, Ernsta-Schnellerowa dr. 6, Lipsk

Read more

27.10.2017, zeger 19:00: Samhain party – feta za studentow sorabistiki a europskich mjeńšinowych rěcow, DWC H1 2.16

Read more

02.11.2017, zeger 20:00: Pub Night, zgromadnje z muziku w kjarcmje Morrison´s, Ritterowa 38-40, Lipsk

Read more

25.11.2017, 143. Schadźowanka, Budyšyn

Read more

30.11.2017, zeger 19:00: Serbske bLIdo, Beyerhaus, Ernsta-Schnellerowa dr. 6, Lipsk

Read more

05.12.2017, zeger 17:00: Werner Měškank – "Serbski žurnalizm: problematika a perspektiwy", DWC H4 4.15

Read more

14.12.2017, 19:00 hodź. – Xmas party, gódownickaza za studentow sorabistiki a Europskich mjeńšynowych rěcow, DWC H1 2.16

Read more

Archiw nowosćow

12.10.2017, zeger 17:00: Studentka mediciny Franziska Neugebauer, prezentacija dolnoserbsce "Medicina źinsa", DWC H1 2.10

Read more

19.10.2017, zeger 20:00: Kermuška Sorabije, Centrifuga, internat Handrija Zejlerja, Arna-Ničowa dr. 40

Read more

05.10.2017, zeger 14:00: tradicionalne twarjenje góźinskego plana, DWC, rum 1216

Read more

Die Kollegen Asmus und Walther sind vom 31. Juli bis 3. August im Symposium Europäischer Keltologen in Bangor/Wales und stellen Fragen zum Walisischen...

Read more
slědna změna: 12.10.2017

Kontaktowa informacija

Lipšćańska uniwersita
Filologiska fakulta
Institut za sorabistiku
Beethovenowa 15
04107 Lipsk

tel.: +49 341 9737650
faks: +49 341 9737659
E-Mail

Webmaster

E-Mail

Sekretariat

Mato Šlegel

sekretariat, prezencna biblioteka
DWC - dom 1 - 2. nastwark - śpa 1206
E-Mail
tel.: 0341 / 97 37 650

rěcne góźiny

wałtoru 14:00 – 15:30
srjodu 13:00 – 14:30