Tomčik, Stanislav

Stanislav Tomčik

pśełožki

Beno Budar: Byly to zlé časy. Městská knihovna. Varnsdorf, 2012. (Zusammenarbeit mit Zuzana Bláhová Sklenářová und Milan Hrabal).

Kerstin Młynkec, Dorothea Šołćina: Puzzle kruhu. Městská knihovna. Varnsdorf, 2010. (Zusammenarbeit mit Radek Čermák a Milan Hrabal).

slědna změna: 22.02.2017