Konferenca k mjeńšynowym rěcam w Waršawje 2018

Konferenca k mjeńynowym rěcam w Waršawje 2018

Wót 30. nowembra do 1. decembra jo se w Waršawje wótměła konferenca wó mjenšynowych rěcach "Mała rěc - wjelika tema". Organizatora stej byłej Institut za slawistiku Pólskeje Akademije Wědomnosćow a Institut za slawistiku Waršawskeje umiwersity.  Ielyzaveta Waltherowa z Instituta za sorabistiku jo była zastupjona z pśednoskom "Minorities in (higher) education in the Context of Requirements by OSCE and the CoE: The Case of Lower Sorbian and Kashubian".

slědna změna: 06.12.2018