Pśednosk "Serby a Pückler"

Pśednosk "Serby a Pückler"

Werner Měškank, žurnalist a kurator Serbskego Muzeuma w Chóśebuzu jo dnja 27. jatšownika 2017 referěrował wó serbskich slědach w žywjenju a statkowanju wjercha Hermanna Ludwiga Herinricha wót Pückler-Muskau. W kooperaciji z Chóśebuskeju Šulu za dolnoserbsku rěc a kulturu budu pśichodnje dalšne pśednoski k serbskim temam w Lipsku.

slědna změna: 12.09.2017