Serbske nalěśe w Lipsku

Serbske nalěśe w Lipsku

Rěd wědomnostnych pśednoskow „Serbske nalěśe w Lipsku“ jo se organizěrował wót sobuźěłaśeri Instituta za sorabistiku a se pódpěra wót towaristwa k spěchowanju mjeńšynowych rěcow w Lipsku a drugich partnarjow. Zaměr jo dodatnu platformu za zmakanja Serbow w Lipsku wutwóriś.

slědna změna: 12.09.2017