Sorabistiski sympozium k cesći Jana Pětra Jordana

Sorabistiski sympozium k cesći Jana Pětra Jordana

Pětk, 30.11.18 jo se w Serbskem seminarje w Praze wótměł 3. Praski sorabistiski sympozium k cesći Jana Pětra Jordana ku góźbje jogo 200-tego narodnego dnja. Společnost přátel Lužice ("Towaristwo pśijaśelow Łužyce") jo sympozium šykownje a dostojnje organizěrowała. Su pśednosowali znate sorabisty a historikarje ze wšakorakich institucijow a uniwersitow w Českej a Pólskej, ze serbskego boka stej se wobdźěliłej Maćica Serbska a Institut za sorabistiku Lipšćańskeje uniwersity; direktor instituta, prof. dr. Edward Wórnaŕ jo pśednosował wó wuznamje historiskeje gramatiki za interpretaciju serbskich ludowych spiwow a rekonstrukciju stareje wuměłskeje serbšćiny.

slědna změna: 03.12.2018