Woglědanje studentow GFPS z pódzajtšneje a srjejźneje Europy

Woglědanje studentow GFPS z pódzajtšneje a srjejźneje Europy

Woglědanje studentow GFPS z pódzajtšneje a srjejźneje Europy 

26. winskego su študańce z pódzajtšneje a srjejźneje Europy ako teke z Nimskeje woglědali do instituta za sorabistiku. Študańce, cłonki GFPS (Gemeinschaft für studentischen Austausch in Mittel- und Osteuropa e.V) su w pśednoski wěcej zgónili wó lipšćańskej sorabistice ako teke wó studiumje mjeńšynowych rěcow. Gósći su byli zagórjone a rozny kamjeń k motiwěrowanemu pśichodnemu gromaduźěłu jo był załožony. Fota: © Sven Jaros

slědna změna: 05.11.2018