Wulět do Kašubow

Wulět do Kašubow

Institut za sorabistiku organizěrujo wót 17. do 21. maja 2017 wulět do Kašubskeje. Zaměr togo drogowanja jo mj. dr., se zmakaś z kašubskorěcnymi aktiwistami, z tamneju młoźinu a spisowaśelami. Detajle namakajośo how. Kašubski słowničk buźo teke pódla.

wideo wulěta

slědna změna: 13.09.2017