Sobudźěłaćerjo

prof. dr. Edward Wornar

jednaćelski direktor, profesor za sorabistiku, serbski rěčespyt, slědźenišćo za mjeńšinowe rěče

DWC - dom 1 - 2. poschod - stwa 1205
ewerner@rz.uni-leipzig.de

tel.:
03 41 / 97 37 651

rěčne hodźiny:

srj, 13 – 14 hodź.

dr. hab. hab. Sabine Asmus

wědomostna sobudźěłaćerka, studijna koordinatorka, mjeńšinowe rěče

DWC - dom 1 - 2. poschod - stwa 1208
sabine.asmus@uni-leipzig.de

tel.:
0341 / 97 37 658

rěčne hodźiny:

wut, 9 – 10:30 hodź.

dr. Patrick McCafferty

lektor za iršćinu

DWC - dom 1 - 2. poschod - stwa 1207
patrick.mccafferty@uni-leipzig.de

tel.:
0341 / 97 37 655

rěčne hodźiny:

wut, 11 – 12 hodź.

p. d. dr. Timo Meškank

Bild folgt

priwatny docent, lektor za delnjo- a hornjoserbšćinu (LfbA), rěčna praksa

DWC - dom 1 - 2. poschod - stwa 1204
timmes@uni-leipzig.de

tel.:
0341 / 97 37 654

rěčne hodźiny:

pón, 8 – 8:30 hodź.

dr. Jana Šołćina

wědomostna sobudźěłaćerka, zamołwita za serbsku fachowu didaktiku a šulske praktika

DWC - dom 1 - 2. poschod - stwa 1208
jschulze@rz.uni-leipzig.de

tel.:
0341 / 97 37 653

rěčne hodźiny:

srj, 13 – 14 hodź.

Mato Šlegel

sekretariat, prezencna biblioteka

DWC - dom 1 - 2. poschod - stwa 1206
matthias.schlegel@uni-leipzig.de

tel.:
0341 / 97 37 650

rěčne hodźiny:

wut, 14 – 15:30 hodź.
srj, 13 – 14:30 hodź.

Ielyzaveta Waltherowa

wědomostna sobudźěłaćerka, doktorandka

DWC - dom 1 - 2. poschod - stwa 1209
ielyzaveta.walther@uni-leipzig.de

tel.:
0341 / 97 37 660

rěčne hodźiny:

pón, 13 – 14 hodź.

Stanislav Tomčík

lektor za delnjoserbšćinu, doktorand

DWC - dom 1 - 2. poschod - stwa 1204
stanislav.tomcik@uni-leipzig.de

tel.:
0341 / 97 37 652

rěčne hodźiny:

srj, 11 – 12 hodź.

Till Wojto-Górjeńc

wědomostny sobudźěłaćer, studijny koordinator, doktorand

DWC - dom 1 - 2. poschod - stwa 1207
till.vogt@uni-leipzig.de

tel.:
0341 / 97 37 655

rěčne hodźiny:

wut, 14 – 15 hodź.

poslednja změna: 02.05.2018