Sponsorojo

Podpěranje

Dźakujemy so našemu irskemu sponsorej, Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht, kiž přez swoju podpěru zmóžnja wuwučowanje iršćiny a z tym wutwarjenje B. A. Europske mjeńšinowe rěče na Instituće za sorabistiku kaž tež M. A. Irish Studies na IALT.

poslednja změna: 06.01.2016