Witajće k nam!

Spočatk studija 2020

Wšitke informacije k spočatkej studija 2020 na Instituće za sorabistiku namakaće tu.

Što je sorabistika?

Sorabistika jako wědomostna disciplina zaběra so ze serbskimaj rěčomaj, literaturu a kulturu. Slědźenje na polu sorabistiki w zwisku z fachowej didaktiku a tež dźensniši bachelorowy, masterowy a wučerski studij na Lipšćanskej uniwersiće stej po cyłym swěće jónkróćnej. Kwalifikowani a derje wukubłani absolwenća trjebaja so wosebje w šulach, institucijach a zarjadnišćach w Łužicy, dokelž ma tu serbskorěčna ludnosć zakótwjeny rěčny mjeńšinowy status. Tohodla poskićamy našim studentkam a studentam praktiske, fundowane wukubłanje, kiž kompetencu a wědomje za maćernu rěč a kulturu wuwiwa a skruća.

Nowosće

Aktualny hodźinski plan jako pdf namakaće pod:

Studij > Hodźinski plan

dale čitać

Das Lehrangebot für iberische Sprachen (Baskisch, Galicisch und Katalanisch) im Wintersemester...

dale čitać

Rozšěrjenja koronawirusa dla steja tuchwilu sobudźěłaćerjo Instituta za sorabistiku jenož přez...

dale čitać

Archiw nowosćow

In den nächsten Tagen finden zwei Online-Vorträge von baskischen Referenten statt.

dale čitać

Runje je nas dócpěła zrudna powěsć, zo je naš dołholětny kolega a dołholětny předsyda...

dale čitać

Wobrazy zarjadowanja

Institut za sorabistiku prezentuje hromadźe ze studentskej iniciatiwu ERIU...

dale čitać

Der Titel seines Papers ist: „Irish: an official language of the European Union“.

Die Vorlesung...

dale čitać

Wir bieten im Wintersemester 2019/20 einen Walisisch-Kurs von zwei Semesterwochenstunden an....

dale čitać

Die Irisch-Lektorin des Instituts für Sorabistik, Emma Power/Emma de Paor, im Interview mit dem...

dale čitać

Als Teil eines kurzfristigen, dreitägigen Staatsbesuchs war am 4. Juli der Präsident von Irland,...

dale čitać

Při składnosći statneho wopyta irskeho prezidenta, Michaela D. Higginsa, wutrobnje přeprosymy na...

dale čitać

Wot zymskeho semestra 2019/20 skića Institut za sorabistiku přidatny poskitk za studentow wučerstwa...

dale čitać
poslednja změna: 23.09.2020

Zawodne zarjadowanje

Kontaktowa informacija

Póstowa adresa:
Universität Leipzig
Institut für Sorabistik
04081 Leipzig

tel.: +49 341 97 37 650
faks: +49 341 97 37 659
E-Mail

Adresa za wopytowarjow:
Beethovenowa 15
04107 Lipsk

Webmaster

E-Mail

Studijne poradźowanje

Studijne poradźowanje

Sekretariat

Mato Šlegel

sekretariat, prezencna biblioteka
DWC – dom 1 – 2. poschod – stwa H1 2.06
E-Mail
tel.: 0341 / 97 37 650

rěčne hodźiny

wutoru 12:00 – 13:30 hodź.
srjedu 12:00 – 13:30 hodź.
a po dorěčenju