Witajće k nam!

Što je sorabistika?

Sorabistika jako wědomostna disciplina zaběra so ze serbskimaj rěčomaj, literaturu a kulturu. Slědźenje na polu sorabistiki w zwisku z fachowej didaktiku a tež dźensniši bachelorowy, masterowy a wučerski studij na Lipšćanskej uniwersiće stej po cyłym swěće jónkróćnej. Kwalifikowani a derje wukubłani absolwenća trjebaja so wosebje w šulach, institucijach a zarjadnišćach w Łužicy, dokelž ma tu serbskorěčna ludnosć zakótwjeny rěčny mjeńšinowy status. Tohodla poskićamy našim studentkam a studentam praktiske, fundowane wukubłanje, kiž kompetencu a wědomje za maćernu rěč a kulturu wuwiwa a skruća.

Nowosće

Aktualny hodźinski plan jako pdf namakaće pod:

Studij > Hodźinski plan

dale čitać

Wir bieten im Wintersemester 2019/20 einen Walisisch-Kurs von zwei Semesterwochenstunden an....

dale čitać

Die Irisch-Lektorin des Instituts für Sorabistik, Emma Power/Emma de Paor, im Interview mit dem...

dale čitać

Wot zymskeho semestra 2019/20 skića Institut za sorabistiku přidatny poskitk za studentow wučerstwa...

dale čitać

Kónčna rozprawa (z přidawkom) wo ewaluaciji serbskich wučbnych poskitkow w primarnym schodźenku w...

dale čitać

Archiw nowosćow

Als Teil eines kurzfristigen, dreitägigen Staatsbesuchs war am 4. Juli der Präsident von Irland,...

dale čitać

Při składnosći statneho wopyta irskeho prezidenta, Michaela D. Higginsa, wutrobnje přeprosymy na...

dale čitać

Sobudźěłaćerjo a studenća Instituta za sorabistiku su so wobdźělili na zakónčacej konferency...

dale čitać

Sobudźěłaćerka našeho instituta Ielyzaveta Waltherowa wobdźěli so na oficialnym zahajenju lěta...

dale čitać

Emma Power/Emma De Paor je rodźena Irka z regiona „Waterford Gaeltacht“. Wona je skónčiła swój...

dale čitać

Sobudźěłaćerka Instituta za sorabistiku Ielyzaveta Waltherowa přednošowaše 23. januara w Choćebuzu...

dale čitać

Dnja 17. januara 2019 su wjednica Rěčneho centruma WITAJ, knjeni dr. Beata Brězanowa, a jeje...

dale čitać

Sobudźěłaćerka Instituta za sorabistiku Ielyzaveta Waltherowa přednošuje 23. januara w Choćebuzu při...

dale čitać

The University of Leipzig offers a teaching and study scholarship for Modern Irish for initially 7...

dale čitać

Protykowe lěto 2018 kónčeše z wusahowacym přinoškom Mario Helma (Uniwersita w Concepción, Chile) w...

dale čitać
poslednja změna: 07.10.2019

Kontaktowa informacija

Póstowa adresa:
Universität Leipzig
Institut für Sorabistik
04081 Leipzig

tel.: +49 341 97 37 650
faks: +49 341 97 37 659
E-Mail

Adresa za wopytowarjow:
Beethovenowa 15
04107 Lipsk

Webmaster

E-Mail

Studijne poradźowanje

Studijne poradźowanje

Sekretariat

Mato Šlegel

sekretariat, prezencna biblioteka
DWC – dom 1 – 2. poschod – stwa H1 2.06
E-Mail
tel.: 0341 / 97 37 650

rěčne hodźiny

wutoru 12:00 – 13:30 hodź.
srjedu 12:00 – 13:30 hodź.
a po dorěčenju