Witajće k nam!

Što je sorabistika?

Sorabistika jako wědomostna disciplina zaběra so ze serbskimaj rěčomaj, literaturu a kulturu. Slědźenje na polu sorabistiki w zwisku z fachowej didaktiku a tež dźensniši bachelorowy, masterski a wučerski studij na Lipšćanskej uniwersiće su po cyłym swěće jónkróćne. Kwalifikowani a derje wukubłani absolwenća trjebaja so wosebje w šulach, institucijach a zarjadnišćach w Łužicy, dokelž ma tu serbskorěčna ludnosć zakótwjeny rěčny mjeńšinowy status. Našim studentkam a studentam poskićamy praktiske, fundowane wukubłanje, kiž kompetencu a wědomje za maćernu rěč a kulturu wuwiwa a skruća.

Nowosće

16.10.201820:00Kermuška Sorabije w klubje CentrifugaSorabija LipskArno-Nitzsche-Straße 40, 8....
dale čitać

Archiw nowosćow

Dnja 11. oktobra 2018 přeprošuje Institut za sorabistiku wutrobnje wšitkich studentow a wosebje tež...

dale čitać

Institut za sorabistiku a Załožba za serbski lud přeprošujetej na zjawny kolokwij stipendiatow...

dale čitać

Dr. habil. habil. Sabine Asmus a Till Wojto zastupujetaj Institut za sorabistiku w bretonskim...

dale čitać

Studenća sorabistiki předstajichu na uniwersiće w Šćećinje swoje přełožki basnjow waliziskeje...

dale čitać

Informacija za studentow: Přehlad k serbskim stawiznam móžeće sej tu sćahnyć.

dale čitać

W Serbskim instituće w Budyšinje ma so w blišim času městno studentskeho pomocnika / studentskeje...

dale čitać

Pjatk, 18.05.2018: wulět do Lipšćanskeho parka za industriju a hórnistwo – zajimcy moža so přizjewić...

dale čitać

Katalanski literarny časopis "L’Aiguadolç" je rozprawu Sabine Asmus a Lizy Waltherowej wo poezijowy...

dale čitać

28. apryla wotměje so na Lipšćanskej uniwersiće studijny informaciski dźeń. Na njón wutrobnje...

dale čitać

Prifardd (serbsce něhdźe "mištrowski basnik") a profesor Peredur Lynch Bangorskeje uniwersity we...

dale čitać
poslednja změna: 05.10.2018

Kontaktowa informacija

Póstowa adresa:
Universität Leipzig
Institut für Sorabistik
04081 Leipzig

tel.: +49 341 97 37 650
faks: +49 341 97 37 659
E-Mail

Adresa za wopytowarjow:
Lipšćanska uniwersita
Filologiska fakulta
Institut za sorabistiku
Beethovenowa 15
04107 Lipsk

Webmaster

E-Mail

Sekretariat

Mato Šlegel

sekretariat, prezencna biblioteka
DWC - dom 1 - 2. poschod - stwa 1206
E-Mail
tel.: 0341 / 97 37 650

rěčne hodźiny

wutoru 14:00 – 15:30 hodź.
srjedu 13:00 – 14:30 hodź.