Witajće k nam!

Što je sorabistika?

Sorabistika jako wědomostna disciplina zaběra so ze serbskimaj rěčomaj, literaturu a kulturu. Slědźenje na polu sorabistiki w zwisku z fachowej didaktiku a tež dźensniši bachelorowy, masterski a wučerski studij na Lipšćanskej uniwersiće su po cyłym swěće jónkróćne. Kwalifikowani a derje wukubłani absolwenća trjebaja so wosebje w šulach, institucijach a zarjadnišćach w Łužicy, dokelž ma tu serbskorěčna ludnosć zakótwjeny rěčny mjeńšinowy status. Našim studentkam a studentam poskićamy praktiske, fundowane wukubłanje, kiž kompetencu a wědomje za maćernu rěč a kulturu wuwiwa a skruća.

Nowosće

Ielyzaveta Waltherowa zastupowaše Institut za sorabistiku na konferency "Mała rěč - wulka tema"...

dale čitać

Kónčna rozprawa (z přidawkom) wo ewaluaciji serbskich wučbnych poskitkow w primarnym schodźenku w...

dale čitać

Stipendije wusměrjeja so na młodych a etablěrowanych wědomostnikow z tu- a wukraja. Wuměnjenja za to...

dale čitać

Pjatk, 30.11.18 wotmě so we Łužiskim seminarje w Praze 3. Praski sorabistiski sympozij k česći Jana...

dale čitać

Dnja 20. hodownika, 13.15-14.45, přeprošujetaj prof. dr. Carsten Sinner (IALT) a uniw. doc. habil....

dale čitać
16.10.201820:00Kermuška Sorabije w klubje CentrifugaSorabija LipskArno-Nitzsche-Straße 40, 8....
dale čitać

Archiw nowosćow

Dnja 23. nowembra 2018 předstaji dr. Jana Šołćina Institut za sorabistiku w ramiku studijneho...

dale čitać

Am 22. November hält Frau Ielyzaveta Walther im Rahmen des Research Seminars des IfS von 13:15-14:45...

dale čitać

Am 22. November hält Frau Ielyzaveta Walther im Rahmen des Research Seminars des IfS von 13:15-14:45...

dale čitać

Auf Anfrage des European Language Equality Network (ELEN) wurde die Studenteninitiative des...

dale čitać

Dnja 11. oktobra 2018 přeprošuje Institut za sorabistiku wutrobnje wšitkich studentow a wosebje tež...

dale čitać

Institut za sorabistiku a Załožba za serbski lud přeprošujetej na zjawny kolokwij stipendiatow...

dale čitać

Dr. habil. habil. Sabine Asmus a Till Wojto zastupujetaj Institut za sorabistiku w bretonskim...

dale čitać

Studenća sorabistiki předstajichu na uniwersiće w Šćećinje swoje přełožki basnjow waliziskeje...

dale čitać

Informacija za studentow: Přehlad k serbskim stawiznam móžeće sej tu sćahnyć.

dale čitać

W Serbskim instituće w Budyšinje ma so w blišim času městno studentskeho pomocnika / studentskeje...

dale čitać
poslednja změna: 30.10.2018

Kontaktowa informacija

Póstowa adresa:
Universität Leipzig
Institut für Sorabistik
04081 Leipzig

tel.: +49 341 97 37 650
faks: +49 341 97 37 659
E-Mail

Adresa za wopytowarjow:
Lipšćanska uniwersita
Filologiska fakulta
Institut za sorabistiku
Beethovenowa 15
04107 Lipsk

Webmaster

E-Mail

Sekretariat

Mato Šlegel

sekretariat, prezencna biblioteka
DWC – dom 1 – 2. poschod – stwa H1 2.06
E-Mail
tel.: 0341 / 97 37 650

rěčne hodźiny

póndźelu 10:00 – 11:00 hodź.
wutoru 14:00 – 15:30 hodź.