Witajće k nam!

Što je sorabistika?

Sorabistika jako wědomostna disciplina zaběra so ze serbskimaj rěčomaj, literaturu a kulturu. Slědźenje na polu sorabistiki w zwisku z fachowej didaktiku a tež dźensniši bachelorowy, masterski a wučerski studij na Lipšćanskej uniwersiće su po cyłym swěće jónkróćne. Kwalifikowani a derje wukubłani absolwenća trjebaja so wosebje w šulach, institucijach a zarjadnišćach w Łužicy, dokelž ma tu serbskorěčna ludnosć zakótwjeny rěčny mjeńšinowy status. Našim studentkam a studentam poskićamy praktiske, fundowane wukubłanje, kiž kompetencu a wědomje za maćernu rěč a kulturu wuwiwa a skruća.

Nowosće

Dnja 20. hodownika, 13.15-14.45, přeprošujetaj prof. dr. Carsten Sinner (IALT) a uniw. doc. habil....

dale čitać

26. winowca 2018 wopytachu studenća ze wuchodneje a srjedźneje Europy kaž tež z Němskeje Institut za...

dale čitać
16.10.201820:00Kermuška Sorabije w klubje CentrifugaSorabija LipskArno-Nitzsche-Straße 40, 8....
dale čitać

Archiw nowosćow

Auf Anfrage des European Language Equality Network (ELEN) wurde die Studenteninitiative des...

dale čitać

Dnja 11. oktobra 2018 přeprošuje Institut za sorabistiku wutrobnje wšitkich studentow a wosebje tež...

dale čitać

Institut za sorabistiku a Załožba za serbski lud přeprošujetej na zjawny kolokwij stipendiatow...

dale čitać

Dr. habil. habil. Sabine Asmus a Till Wojto zastupujetaj Institut za sorabistiku w bretonskim...

dale čitać

Studenća sorabistiki předstajichu na uniwersiće w Šćećinje swoje přełožki basnjow waliziskeje...

dale čitać

Informacija za studentow: Přehlad k serbskim stawiznam móžeće sej tu sćahnyć.

dale čitać

W Serbskim instituće w Budyšinje ma so w blišim času městno studentskeho pomocnika / studentskeje...

dale čitać

Pjatk, 18.05.2018: wulět do Lipšćanskeho parka za industriju a hórnistwo – zajimcy moža so přizjewić...

dale čitać

Katalanski literarny časopis "L’Aiguadolç" je rozprawu Sabine Asmus a Lizy Waltherowej wo poezijowy...

dale čitać

28. apryla wotměje so na Lipšćanskej uniwersiće studijny informaciski dźeń. Na njón wutrobnje...

dale čitać
poslednja změna: 30.10.2018

Kontaktowa informacija

Póstowa adresa:
Universität Leipzig
Institut für Sorabistik
04081 Leipzig

tel.: +49 341 97 37 650
faks: +49 341 97 37 659
E-Mail

Adresa za wopytowarjow:
Lipšćanska uniwersita
Filologiska fakulta
Institut za sorabistiku
Beethovenowa 15
04107 Lipsk

Webmaster

E-Mail

Sekretariat

Mato Šlegel

sekretariat, prezencna biblioteka
DWC – dom 1 – 2. poschod – stwa H1 2.06
E-Mail
tel.: 0341 / 97 37 650

rěčne hodźiny

póndźelu 10:00 – 11:00 hodź.
wutoru 14:00 – 15:30 hodź.