Witajće k nam!

Što je sorabistika?

Sorabistika jako wědomostna disciplina zaběra so ze serbskimaj rěčomaj, literaturu a kulturu. Slědźenje na polu sorabistiki w zwisku z fachowej didaktiku a tež dźensniši bachelorowy, masterowy a wučerski studij na Lipšćanskej uniwersiće stej po cyłym swěće jónkróćnej. Kwalifikowani a derje wukubłani absolwenća trjebaja so wosebje w šulach, institucijach a zarjadnišćach w Łužicy, dokelž ma tu serbskorěčna ludnosć zakótwjeny rěčny mjeńšinowy status. Tohodla poskićamy našim studentkam a studentam praktiske, fundowane wukubłanje, kiž kompetencu a wědomje za maćernu rěč a kulturu wuwiwa a skruća.

Nowosće

W lěće 1951 su so prěni raz studenća do noweho uniwersitneho předmjeta sorabistiki zapisali, to...

dale čitać

Naša lektorka za iršcinu, Emma Power, prof. dr. Sabine Asmus a Till Wojto so wobdźěluja na wot EU...

dale čitać

Aktualny hodźinski plan jako pdf namakaće pod:

Studij > Hodźinski plan

dale čitać

Rozšěrjenja koronawirusa dla steja tuchwilu sobudźěłaćerjo Instituta za sorabistiku jenož přez...

dale čitać

Archiw nowosćow

Am 14.05.2022 findet der digitale Studieninformationstag statt. Informieren Sie sich über die...

dale čitać

Sie können sich nachträglich für ein Modul im Sommersemester 2022 mit diesem Formular bis...

dale čitać

W multimedia-projekće pokazuja studenća masterskeje rjadownje žurnalistiki 2020/21 na Lipšćanskej...

dale čitać

Am Samstag, dem 23. Oktober, gedachten wir zusammen mit ca. 40 Gästen mit einer Konferenz an der...

dale čitać

Wir bieten im Wintersemester 2021/22 einen Walisisch-Kurs von zwei Semesterwochenstunden an:...

dale čitać

Im Mai 1921 kam es unter dem britischen Government of Ireland Act zur Teilung Irlands und zur...

dale čitać

Wir bedanken uns bei der Botschaft von Irland, die uns eine Sammlung von Büchern von James Joyce,...

dale čitać

Předsydstwo Maćicy Serbskeje wupisa Myto Arnošta Muki na lěto 2021 za wědomostne dźěło na polu rěče...

dale čitać

Přeprošujemy Was wutrobnje, naše digitalne poskitki mjez 25.05. a 04.06.2021 wužiwać. Namakaće dalše...

dale čitać

In die Lehrveranstaltungen der Module Keltische Studien II und Keltische Studien IV von Frau Asmus...

dale čitać
poslednja změna: 14.09.2021

Kontaktowa informacija

Póstowa adresa:
Universität Leipzig
Institut für Sorabistik
04081 Leipzig

tel.: +49 341 97 37 650
faks: +49 341 97 37 659
E-Mail

Adresa za wopytowarjow:
Beethovenowa 15
04107 Lipsk

Webmaster

E-Mail

Studijne poradźowanje

Studijne poradźowanje

Sekretariat

Mato Šlegel

sekretariat, prezencna biblioteka
DWC – dom 1 – 2. poschod – stwa H1 2.06
E-Mail
tel.: 0341 / 97 37 650

rěčne hodźiny

wutoru 12:00 – 13:30 hodź.
srjedu 12:00 – 13:30 hodź.
a po dorěčenju