Wotewrjenje semestra

Wotewrjenje semestra

05.10.2017, 14 hodź.: tradicionalne twarjenje hodźinskeho plana, DWC, rum 1216

Dnja 5. oktobra 2017 přeprošuje Institut za sorabistiku wutrobnje wšitkich studentow a wosebje tež nowačkow kaž tež wučacych sorabistiki/keltologije na tradicionalne twarjenje hodźinskeho plana a chce zymski semester z tym zahajić.
Započatk: 14 hodź., DWC, Beethovenowa 15, dom 1, 2. poschod, rum 1216

poslednja změna: 27.11.2018