Praktikum pola Serbskich Nowin a Nowego Casnika

Praktikum pola Serbskich Nowin a Nowego Casnika

Praktikum we wažnej serbskej instituciji!

Ludowe nakładnistwo Domowina pyta studentki/studentow z jara dobrymi znajomosćemi hornjoserbskeje rěče, kiž bychu w redakciji Serbskich Nowin w Budyšinje w semesterskich prózdninach praktikum přewjedli.

Zajimče/zajimcy njech so prawje bórze přizjewja z mejlku na
geschaeftsfuehrung[at]domowina[wjazowka]verlag[dypk]de. Dźěło so zapłaći, njejedna-li so wo winowatostny studijny praktikum.

- - - - - - -

Praktikum we wažnej serbskej instituciji

Ludowe nakładnistwo Domowina pyta studentki/studenty z wjelgin dobrymi znaśami dolnoserbskeje rěcy, kótarež by w redakciji Nowego Casnika w Chóśebuzu w semesterskich ferijach praktikum gótowali.

Kandidaty daś se skóro pśipowěźeju z e-mailom na
geschaeftsfuehrung[at]domowina[wězowka]verlag[dypk]de. Źěło se zarownajo, jo-li až praktikum njepłaśi ako obligatoriski źěl studiuma.

poslednja změna: 05.02.2019