Wopyt prof. Lyncha z Waliziskeje

Wopyt prof. Lyncha z Waliziskeje

Prifardd (serbsce něhdźe "mištrowski basnik") a profesor Peredur Lynch Bangorskeje uniwersity we Waliziskej wopyta Institut za sorabistiku 25. a 26. apryla. W prĕnim přednošku bu sociolinguistika walizišćiny diskutowana a ze sociolingistiku serbšćiny a iršćiny přirunowana. W druhim přednošku wón předstaji poetiske wuměłstwo "cynghanedd", metrisce kompleksne basniske wuměłstwo, kiž je jónkróćne w modernej Europje, wosebje štož jeho přetraće a traděrowanje nastupa.

poslednja změna: 18.01.2019