Wulět do lipšćanskeho parka za industriju a hórnistwo

Wulět do lipšćanskeho parka za industriju a hórnistwo

Pjatk, 18.05.2018: wulět do Lipšćanskeho parka za industriju a hórnistwo – zajimcy moža so přizjewić na wulět hač do 14.05.2018 na knjeni Waltherowu.

poslednja změna: 11.07.2019