Serbski institut – Wupisanje

Serbski institut – Wupisanje

W Serbskim instituće w Budyšinje ma so w blišim času městno studentskeho pomocnika / studentskeje pomocnicy we Wotrjedźe kulturne wědomosće za podpěranje interdisciplinarneho projekta „Serbska Łužica – rumy a sony narodneje mjeńšiny wot 1918 do dźensnišeho“ wobsadźić. Mzda płaći so po směrnicach TdL. Dźěłowy čas wučini někak 40 hodźinow na měsac. Dźěłowe městno je Budyšin.

Wopisanje dźěłowych nadawkow, wuměnjenja a znajomnosće kaž tež kontakt namakace tu.

poslednja změna: 11.07.2019