Naša nowa lektorka za iršćinu

Naša nowa lektorka za iršćinu

Emma Power/Emma De Paor je rodźena Irka z regiona „Waterford Gaeltacht“. Wona je skónčiła swój studij na uniwersiće w Corku. Wjeselimy so na zhromadne dźěło z njej! Míle Fáilte a witajće k nam!

poslednja změna: 16.12.2019