Dr. Helmut Jenč njeboh

Dr. Helmut Jenč njeboh

Runje je nas dócpěła zrudna powěsć, zo je naš dołholětny kolega a dołholětny předsyda Hornjoserbskeje rěčneje komisije dr. Helmut Jenč na prawdu Božu wotešoł. Spominamy na njeho a žarujemy z jeho přiwuznymi a přećelemi. Njech je jemu serbska zemja lochka!

poslednja změna: 18.06.2020