Digitalne studijne informaciske dny 2021

Digitalne studijne informaciske dny 2021

Přeprošujemy Was wutrobnje, naše digitalne poskitki mjez 25.05. a 04.06.2021 wužiwać. Namakaće dalše informacije na našej němskorěčnej wosebitej stronje k digitalnym studijnym informaciskim dnjam 2021.

poslednja změna: 06.04.2022