Wopyt šulerjow DSG

Wopyt šulerjow DSG

15. decembra wopytachu šulerjo 9. lětnika Delnjoserbskeho gymnazija zhromadnje ze swojim wučerjom Tobiasom Geisom naš institut. Koleze Liza Waltherowa a Till Wojto prezentowaštaj jim institut kaž tež předmjety, kiž móža so pola nas studować. Student wučerstwa Franc-Juro Deuse přečita swoje přebasnjenje "How the Grinch Stole Christmas".

poslednja změna: 18.03.2020