Wopyt z Irskeho wulkopósłaństwa

Wopyt z Irskeho wulkopósłaństwa

22. januara 2018 wopytaštej pósłanča a zastupna wjednica Maeve von Heynitz a prěnja sekretarka Denise McQuade Institut za sorabistiku a slědźenišćo za mjeńšinowe rěče Lipšćanskeje uniwersity. Zetkanje moderowaše sobudźěłaćerka Instituta za sorabistiku dr. habil. habil. Sabine Asmus. Zhromadnje z hosćimi a studentami rěčeštej wo stykach Irskeje a Němskeje w konteksće Brexita, wo wuměnowych programach za irskich studentow do Lipska a rozšěrenju móžnosćow za jich studij a wo móžnosćach nastaća wědomostneje a kulturneje syće mjezy městami w Němskej. Tež někotre politiske strony běchu zastupjene. Na kóncu zetkanja spěwachu studenća lektorata za iršćinu irske spěwy a Sarah Jost předstaji někotre tradicionelne irske reje (Céilí).

 

poslednja změna: 05.02.2019