Slědźerski stipendij Serbskeho instituta

Slědźerski stipendij Serbskeho instituta

Stipendije wusměrjeja so na młodych a etablěrowanych wědomostnikow z tu- a wukraja. Wuměnjenja za to su wotzamknjeny wysokošulski studij (znajmjeńša master), wjele lubjacy projektowy koncept, kotryž so do slědźerskeho profila Serbskeho instituta hodźi, kaž tež za slědźerski přebytk trěbne rěčne wuměnjenja. Tute spěchowanje wopřija jónkrótny stipendij we wysokosći 1.800 €, jónkrótne přewzaće kóštow za při- a wotjězd kaž tež přewostajenje dźěłoweho městna w Serbskim instituće. Wyše toho móže so wobstatk Serbskeho kulturneho archiwa kaž tež Serbskeje centralneje biblioteki wužiwać.Dalše informacije namakaće tu.

poslednja změna: 18.12.2018