Wukonowy stipendij Załožby za serbski lud

Wupisanje wukonoweho stipendija Załožby za serbski lud za studij sorabistiki a wučerstwa serbšćiny na Lipšćanskej uniwersiće

formular

a směrnica

Załožba za serbski lud wupisa wukonowy stipendij za studentow sorabistiki a wučerstwa serbšćiny jako připóznaće wusahowacych studijnych wukonow we wobłuku porjadneho studija.

Wuměnjenja požadanja:

  • studij sorabistiki (Philologiestudiengang) abo studij wučerstwa – serbšćina (Lehramtsstudiengänge) na Lipšćanskej uniwersiće
  • zakónčeny 2. semester
  • wusahowace studijne wukony; wukonowy přerězk wšěch k posudźowanju relewantnych pruwowanjow a wědomostnych dźěłow zakónčeneho studijneho lěta njesmě hubjeńši hač 2,0 być
  • towaršnostne angažowanje w serbskim zjawnym žiwjenju (wosebje tež w serbskim studentskim žiwjenju)


Spěchowanske zasady:

Wysokosć stipendija: 200,- € na měsac - stipendij spožča so za dwaj semestraj (12 měsacow)

  • wukonowy stipendij spožča so jednotliwcam (w cyłkownym studijnym času) maksimalnje za štyri semestry
  • wukonowy stipendij spožča so jenož w času regularneho studija (Regelstudienzeit)
  • při změnje žadanych wuměnjenjow (zakónčenje abo přetorhnjenje studija za čas płaćenja wukonoweho stipendija) nima stipendiat prawo na dalepłaćenje stipendija


Požadanje:

Slědowace podłožki maja so zapodać:

  • wupjelnjeny formular za požadanje wukonoweho stipendija
  • dopokaz docpětych studijnych wuslědkow w zakónčenym studijnym lěće
  • swójske wopodstatnjenje za spjelnjenje wuměnjenjow


Terminy:

Pisomne požadanja z wotpowědnymi podłožkami móža so lětnje wot 01. septembra hač do 30. septembra na Załožbu za serbski lud zapodać.

Póstowa adresa:  
Stiftung für das sorbische Volk
Postplatz 2
02625 Bautzen.

Wo přiznaću wukonoweho stipendija rozsudźa fachowy wuběrk załožby. Ličba  stipendiatow je wotwisna wot k dispoziciji stejacych hospodarskich srědkow.
Kóždy student dóstanje po rozsudźe fachoweho wuběrka pisomnu wotmołwu na swoje požadanje. Prošu so naprašowanjow wzdać.

Załožba za serbski lud

poslednja změna: 12.05.2014