Powšitkownje

Powšitkownje

Ze załoženjom Instituta za sorabistiku dóstachu Serbja jako ludowa mjeńšina w Němskej k prěnjemu razej w stawiznach swójsku wysokošulsku instituciju. To zmóžni na jednej stronje systematiske slědźenja na polu rěčespyta, w literaturowědźe a stawiznach Łužiskich Serbow a na druhej stronje wukubłanje serbskich wučerjow, rěčespytnikow,  literaturo- a kulturowědnikow kaž tež žurnalistow. Spočatnje steješe wězo kwalifikowanje pedagogow a fachoweho personala za serbske institucje w srjedźišću. Přez rosćacy wuznam a připóznaće mjeńšinow a małych narodow w europsklim konteksće, powjetši so tež paleta móžnych powołanskich profilow. Rěčne kubłanje studentow w našim instituće přewjedźe so jeničce w hornjo- a/abo delnjoserbšćinje.


Za wuběrne wukony studentow filologiskeho abo wučerskeho studija sorabistiki rozdawa Załožba za serbski lud lětnje wukonowy stipendij. Z tym so talentowany a zahority młody dorost financielnje podpěruje.

Pozitiwny je tež wothłós za jednolětny stipendij sorabistiskeho studija na Lipšćanskej uniwersiće za studowacych ze srjedźneje, južneje a wuchodneje Europy.

Tute spěchowanje wobsteji hižo wot lěta 1996/97. Powabić móža so pola Załožby za serbski lud studentki a studenća slawistiki abo z přiwuznych disciplinow, kiž su w zakładnym studiju. Na kóncu swojeho přebywanja rěča a čitaja zajimcy běžnje hornjo- resp. delnjoserbsc a wobsedźa fundowane znajomosće sorabistich wědomosćow. Z tym su za dalše (powołanske) perspektiwy w domiznje kwalifikowani.

Hóstni studenća pochadźachu w zašłosći wosebje z Pólskeje, Čěskeje, Słowakskeje, Ruskeje, Ukrainy, Słowjenskeje, Serbiskeje, Bołharskeje a Makedonskeje. Lisćinu wšitkich stipendiatow namakaće tu.

Nadrobniše informacije k wotběhej studija w bacheloru & masteru a k wupisanjam za stipendije su na našej domjacej stronje.

poslednja změna: 20.03.2018