Spočatk studija 2020

Rjenje, zo sće tu!

Foto: Christian Hüller

Wutrobnje witajće na Instituće za sorabistiku! Wjeselimy so, zo sće so za studij pola nas rozsudźił/a a chcemy Wam z tutymi informacijemi orientaciju na spočatku studija wolóžić.

Rady wopytajće tež našu centralnu stronu STUDIENSTART 2020. Tam namakaće powšitkowne a wažne informacije kaž tež hódnotne pokiwy za poradźeny spočatk studija.

Terminy a časy

Zymski semester 2020/21

Započatk semestra

01.10.2020

Zapisanje do modulow – wučerstwo

05.10.2020, 12 hodź. – 14.10.2020, 17 hodź.

Zapisanje do modulow – B. A., M. A., wólbny wobłuk, klučowe kwalifikacije

07.10.2020, 12 hodź. – 14.10.2020, 17 hodź.

Zawodnej tydźenjej

12.10.2020 – 23.10.2020

Zawodnej tydźenjej w fakultach

12.10.2020 – 23.10.2020

Zawodne zarjadowanje Instituta za sorabistiku

15.10.2020, 14 hodź.

Započatk wučbnych zarjadowanjow

26.10.2020

Kónc wučbnych zarjadowanjow

06.02.2021

Kónc semestra

31.03.2021

Zapisanje do modulow

Zapisanje do modulow za studijne předmjety na Instituće za sorabistiku wotměje so w TOOL:

  • Statny eksamen wučerstwa serbšćiny za zakładnu šulu / srjedźnu šulu / gymnazij: wot 05.10., 12:00 hodź. hač do 14.10.2020, 17:00 hodź.
  • B. A. Sorabistika, M. A. Sorabistika, B. A. Europske mjeńšinowe rěče, wólbny wobłuk: wot 07.10., 12:00 hodź. hač do 14.10.2020, 17:00 hodź.

Za B. A. Europske mjeńšinowe rěče dyrbiće sej nimo toho ćežišćo (ze znajomosćemi abo bjez znajomosćow hornjoserbšćiny) wuzwolić:

Zawodne zarjadowanje

Dnja 15. oktobra w 14 hodź. wotměje so zawodne zarjadowanje Instituta za sorabistiku Wotewrjenje semestra a tradicionelne twarjenje hodźinskeho plana. Studowacy wšitkich studijnych předmjetow našeho instituta su wutrobnje witani. Pandemije dla wotměje so zetkanje tónkróć w Nowym seminarnym twarjenju, Uniwersitna dr. 1, we jstwě S 126.

poslednja změna: 23.09.2020

Kontaktowa informacija

Póstowa adresa:
Universität Leipzig
Institut für Sorabistik
04081 Leipzig

tel.: +49 341 97 37 650
faks: +49 341 97 37 659
E-Mail

Adresa za wopytowarjow:
Beethovenowa 15
04107 Lipsk

Webmaster

E-Mail

Prašenja k spočatkej studija 2020 na Institutće za sorabsitiku

Mato Slegel
Organizatoriske prašenja k spočatkej studija

Beethovenowa dr. 15
stwa H1 2.06
04107 Lipsk

tel.: +49 341 97 37650
faks: +49 341 97 37651
E-Mail

Prašenja k studijej

Při prašenjach k studijej wobroćće so prošu na Studijne poradźowanje Instituta za sorabistiku.