Spočatk studija 2021

Rjenje, zo sće tu!

Foto: Swen Reichhold

Wutrobnje witajće na Instituće za sorabistiku! Wjeselimy so, zo sće so za studij pola nas rozsudźił/a a chcemy Wam z tutymi informacijemi orientaciju na spočatku studija wolóžić.

Rady wopytajće tež našu centralnu stronu STUDIENSTART 2021. Tam namakaće powšitkowne a wažne informacije kaž tež hódnotne pokiwy za poradźeny spočatk studija.

Terminy a časy

Zymski semester 2021/22

Započatk semestra

01.10.2021

Zapisanje do modulow – wučerstwo

27.09.2021, 12 hodź. – 04.10.2021, 17 hodź.

Zapisanje do modulow – B. A., M. A., wólbny wobłuk, klučowe kwalifikacije

29.09.2021, 12 hodź. – 04.10.2021, 17 hodź.

Zawodne zarjadowanje Instituta za sorabistiku

07.10.2021, 14 hodź.

Započatk wučbnych zarjadowanjow

11.10.2021

Pokutny dźeń (bjez čitanjow)

17.11.2021

Dies academicus (projektny dźeń)

02.12.2021

Přechod do noweho lěta (bjez čitanjow)

20.12.2021 – 02.01.2022

Dźeń wotewrjenych duri

13.01.2022

Kónc wučbnych zarjadowanjow

06.02.2021

Kónc semestra

31.03.2021

Zapisanje do modulow

Zapisanje do modulow za studijne předmjety na Instituće za sorabistiku wotměje so w TOOLu:

  • Statny eksamen wučerstwa serbšćiny za zakładnu šulu / srjedźnu šulu / gymnazij: wot 27.09., 12:00 hodź. hač do 04.10.2021, 17:00 hodź.
  • B. A. Sorabistika, M. A. Sorabistika, B. A. Europske mjeńšinowe rěče, wólbny wobłuk: wot 29.09., 12:00 hodź. hač do 04.10.2021, 17:00 hodź.

Zawodne zarjadowanje

Dnja 07. oktobra w 14 hodź. wotměje so zawodne zarjadowanje Instituta za sorabistiku Wotewrjenje semestra a tradicionelne twarjenje hodźinskeho plana. Studowacy wšitkich studijnych předmjetow našeho instituta su wutrobnje witani. Zetkanje wotměje so w słucharni H2. 010 Duchowowědneho centruma, Beethovenowa dr. 15.

poslednja změna: 16.05.2022

Kontaktowa informacija

Póstowa adresa:
Universität Leipzig
Institut für Sorabistik
04081 Leipzig

tel.: +49 341 97 37 650
faks: +49 341 97 37 659
E-Mail

Adresa za wopytowarjow:
Beethovenowa 15
04107 Lipsk

Webmaster

E-Mail

Prašenja k spočatkej studija 2021 na Institutće za sorabsitiku

Mato Slegel
Organizatoriske prašenja k spočatkej studija

Beethovenowa dr. 15
stwa H1 2.06
04107 Lipsk

tel.: +49 341 97 37650
faks: +49 341 97 37651
E-Mail

Prašenja k studijej

Při prašenjach k studijej wobroćće so prošu na Studijne poradźowanje Instituta za sorabistiku.