Studijne směry

W studijnymaj předmjetomaj B. A. Sorabistika a Statny eksamen (wučerstwo) poskićamy přeco dwě warianće. Prjenja warianta so měri na studowacych bjez předznajomosćow serbšćiny, druha na studowacych ze znajomosćami. Prosymy započatkarjow, zo bychu při zapisowanju přez TOOL na to dźiwali.

Přidružnicy su pola nas wutrobnje witani. Při prašenjach wo móžnosćach studija podla powołanja wobroćće so prošu na prof. dr. Edwarda Wornarja (ewerner@rz.uni-leipzig.de).

poslednja změna: 20.03.2018