M. A. Sorabistika

M.A. Sorabistika

M.A. je dalše za powołanje kwalifikowace wysokošulske zakónčenje (zakónčenje „Master of Arts“ w duchownych wědomosćach a „Master of Science“ w přirodowědnych wědomosćach). Přistupne wuměnjenje za masterski studij je wotzamknjeny bachelorowy studij. Dwulětny masterowy studij předwidźi pohłubšenje jadroweho abo interdisciplinarneho studijneho poskitka, wón so pak sylnišo na praktiske nałožowanje, pak sylnišo na wědomostne slědźenje orientuje. Tež M.A. Sorabistika je dwulětny studij, kotryž na bacheloru natwarja. Wuměnjenje je wotzamknjeny bachelor (typisce B.A. sorabistika) a wotpowědne znajomosće serbšćiny. M.A. (abo statny eksamen) je wuměnjenje za doktorat.

Aktualny pruwowanski porjad inkl. plan studijneho wotběha namakaće tu.

Formular k přizjewjenju masterskeho dźěła steji jow k dispoziciji.

poslednja změna: 04.02.2020