Witajće k nam!

Što je sorabistika?

Sorabistika jako wědomostna disciplina zaběra so ze serbskimaj rěčomaj, literaturu a kulturu. Slědźenje na polu sorabistiki w zwisku z fachowej didaktiku a tež dźensniši bachelorowy, masterowy a wučerski studij na Lipšćanskej uniwersiće stej po cyłym swěće jónkróćnej. Kwalifikowani a derje wukubłani absolwenća trjebaja so wosebje w šulach, institucijach a zarjadnišćach w Łužicy, dokelž ma tu serbskorěčna ludnosć zakótwjeny rěčny mjeńšinowy status. Tohodla poskićamy našim studentkam a studentam praktiske, fundowane wukubłanje, kiž kompetencu a wědomje za maćernu rěč a kulturu wuwiwa a skruća.

Dodatne aktiwity

09.04. 11–13 hodź. Zhromadne testowanje programa „krok po kroku“, dr. Beata Brězanowa, Rěčny centrum WITAJ, Budyšin. NSG 205
10.04. 17 hodź. Zetkanje z čłonami SPL z Prahi, přednošk „Čěsko-serbske styki“. Wabjenje za wulět do Prahi GWZ H4 4.15
17.04. 17–19 hodź. Dźěłarnička „Zawjeźenje do pcołkaŕstwa – teorija“ [Zawod do pčołarstwa – teorija], Till Wojto GWZ H1 2.10
25.04. 19 hodź. Dolnoserbske bLIdo [delnjoserbske stajne blido] Beyerhaus
04.05. 10–14 hodź. Studijny informaciski dźeń na Lipšćanskej uniwersiće. NSG 321
04.05. 18 hodź. Grilowanje ze šulerjemi Delnjoserbskeho gymnazija w parku při Beethovenowej. park „Clara-Zetkin“
14.05. 19 hodź. Dolnoserbske bLIdo [delnjoserbske stajne blido]. Beyerhaus (špatne wjedro) abo na łuce při Beethovenowej (rjane wjedro). łuka abo Beyerhaus
04.06. 19 hodź. Dolnoserbske bLIdo [delnjoserbske stajne blido]. Beyerhaus (špatne wjedro) abo na łuce při Beethovenowej (rjane wjedro). łuka abo Beyerhaus

Nowosće

Lubina Hajduk-Veljkowićowa, mj. dr. serbska spisowaćelka a přełožowarka, budźe nas wotnětka jako...

dale čitać

Sobudźěłaćerka našeho instituta Ielyzaveta Waltherowa wobdźěli so na oficialnym zahajenju lěta...

dale čitać

Emma Power/Emma De Paor je rodźena Irka z regiona „Waterford Gaeltacht“. Wona je skónčiła swój...

dale čitać

Kónčna rozprawa (z přidawkom) wo ewaluaciji serbskich wučbnych poskitkow w primarnym schodźenku w...

dale čitać

Archiw nowosćow

Sobudźěłaćerka Instituta za sorabistiku Ielyzaveta Waltherowa přednošowaše 23. januara w Choćebuzu...

dale čitać

Dnja 17. januara 2019 su wjednica Rěčneho centruma WITAJ, knjeni dr. Beata Brězanowa, a jeje...

dale čitać

Sobudźěłaćerka Instituta za sorabistiku Ielyzaveta Waltherowa přednošuje 23. januara w Choćebuzu při...

dale čitać

The University of Leipzig offers a teaching and study scholarship for Modern Irish for initially 7...

dale čitać

Protykowe lěto 2018 kónčeše z wusahowacym přinoškom Mario Helma (Uniwersita w Concepción, Chile) w...

dale čitać

Dnja 30. decembra přednošowaše prof. dr. Edward Wornar wo Serbach a sorabistice na 10. młodźinskim...

dale čitać

Studija pokaza strašne brachy při posrědkowanju a wuknjenju (delnjo-)serbskeje rěče. Lausitzer...

dale čitać

Dnja 23. nowembra 2018 předstaji dr. Jana Šołćina Institut za sorabistiku w ramiku studijneho...

dale čitać

Am 22. November hält Frau Ielyzaveta Walther im Rahmen des Research Seminars des IfS von 13:15-14:45...

dale čitać

Am 22. November hält Frau Ielyzaveta Walther im Rahmen des Research Seminars des IfS von 13:15-14:45...

dale čitać
poslednja změna: 02.04.2019

Kontaktowa informacija

Póstowa adresa:
Universität Leipzig
Institut für Sorabistik
04081 Leipzig

tel.: +49 341 97 37 650
faks: +49 341 97 37 659
E-Mail

Adresa za wopytowarjow:
Beethovenowa 15
04107 Lipsk

Webmaster

E-Mail

Studijne poradźowanje

Studijne poradźowanje

Sekretariat

Mato Šlegel

sekretariat, prezencna biblioteka
DWC – dom 1 – 2. poschod – stwa H1 2.06
E-Mail
tel.: 0341 / 97 37 650

rěčne hodźiny

wutoru 12:00 – 13:30 hodź.
štwórtk 12:00 – 13:30 hodź.
a po dorěčenju