IALT lětnja šula

IALT lětnja šula

Wot 17. do 20. julija 2017 wotmě so lětnja šula wo rěčnej politice a rěčnym planowanju rěčow w romaniskorěčnych krajach. Jeje organizatorojo běchu wědomostnicy Instituta za nałožowanu linguistiku a translatologiju (IALT). Mjezy druhimi ekspertami wustupowaštaj uniw.-doc. dr. hab. hab. Sabine Asmus a dr. Patrick McCafferty (Instituta za sorabistiku). Tež doktorandy wot Sabine Asmus z tu- a wukraja wobdźělachu so na lětnjej šuli. Wobdźělnicy diskutowachu hromadźe z druhimi ekspertami z Katalonskeje, Baskiskeje, Argentinskeje, Berlina a druhich městow Němskeje. Rěčne planowanje, towaršnostne zastupowanje a aktiwizm za mjeńšinowe rěče běchu z najwažnišimi temami diskusijow. Nawjazachu kooperaciske styki z baskiskej organizaciju za škit baskiskeje rěče, kotraž dźěła na mjezynarodnym projekće za rěčne prawa "Protocol to Ensure Language Rights". Tež organizacije mnohich druhich mjeńšinow, mjezy druhimi kašubska "Kaszëbskô Jednota", waliziske towarstwo "Cymdeithas yr iaith Gymraeg" kaž tež friziske, irske, galiciske, a okcitaniske towarstwa tam sobu dźěłaja.

poslednja změna: 08.09.2017