Konferenca k mjeńšinowym rěčam we Waršawje 2018

Konferenca k mjeńšinowym rěčam we Waršawje 2018

30.11.18 a 01.12.18 wotmě so we Waršawje konferenca wo mjeńšinowych rěčach "Mała rěč - wulka tema". Organizatoraj běštej Institut za slawistiku Polskeje akademije wědomosćow a Institut za slawistiku Waršawskeje umiwersity.  Ielyzaveta Waltherowa z Instituta za sorabistiku da přednošk na temu "Minorities in (higher) education in the Context of Requirements by OSCE and the CoE: The Case of Lower Sorbian and Kashubian".

poslednja změna: 06.12.2018