Serbske nalěćo w Lipsku

Serbske nalěćo w Lipsku

Rjad wědomostnych přednoškow  "Serbske nalěćo w Lipsku" je so organizował wot sobudźěłaćerjow Instituta za sorabistiku a je přez towarstwo k spěchowanju mjeńšinowych rěčow w Lipsku a druhich partnerow podpěrany. Zaměr je dodatnu platformu za zetkanja Serbow w Lipsku wutworić.

poslednja změna: 12.09.2017